شعر در مورد ارزش انسان

شعر در مورد ارزش انسان ،شعر در مورد ارزش انسانها،شعر درباره ارزش انسان،شعری در مورد ارزش انسان،شعری در باره ارزش انسان،شعری زیبا در مورد ارزش انسان،شعر در باره ی ارزش انسان،شعری درباره ارزش انسان،شعر در باره ارزش انسان،شعر ارزش انسان،شعر ارزش انسانیت،شعر ارزش انسانها،شعر ارزش انسان حمید مصدق،شعر درباره ارزش انسان،شعر درمورد ارزش انسان،شعر برای ارزش انسان

شعر در مورد ارزش انسان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ارزش انسان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

فرزندم! تو می‌توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی.

اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است.

با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معنی است،

که این کلمات ویژه خداست و انسان، و دیگر هیچ‌کس، هیچ‌چیز

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر در مورد ارزش انسان

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

انسان،تو بهترین ساخته ی دست خدایی

اما،ارزش و احترامت دست خود توست

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

ای نسخه اسرار الهی که تویی

و ای آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

از خود بطلب آن چه خواهی که تویی

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر درباره ارزش انسان

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعری در مورد ارزش انسان

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

هر انسان، کتابی است،

چشم به راه خواننده‌اش

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعری در باره ارزش انسان

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

مگر نمی‌دانی بزرگ‌ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

پس، تا می‌توانی خر باش،

تا خوش باشی!!…”

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

دشتها آلوده ست

در لجنزار گل لاله نخواهد رویید

در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آید ؟

فکر نان باید کرد

و هوایی که در آن

نفسی تازه

کنیم

گل گندم خوب است

گل خوبی زیباست

ای دریغا که همه مزرعه دلها را

علف هرزه کین پوشانده ست

هیچکس فکر نکرد

که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست

و همه مردم شهر

بانگ برداشته اند

که چرا سیمان نیست

و کسی فکر نکرد

که چرا ایمان نیست
و

زمانی شده است

که به غیر از انسان

هیچ چیز ارزان نیست

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

ارزشی واحد هر ان، گوهر جهان

هم چون عیاری که قفل اندر نهان

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

شعری درباره ارزش انسان

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

زین چنین میزان هر اشیایی بها

ارزش انسان چیست، عالمِ راستان

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعر در باره ارزش انسان

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

زانکه هر نقش را عشقی ثمر

ارزش انسان است، مقصود عاشقان

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شعر ارزش انسان